Lightroom - Photoshop

KHAI GIẢNG LỚP HẬU KỲ NHIẾP ẢNH THÁNG 8/2016

☀☀☀KHAI GIẢNG LỚP HẬU KỲ NHIẾP ẢNH THÁNG 8/2016☀☀☀ ——–(Chỉ 1 lớp duy nhất bao gồm cả cơ bản và nâng cao)——- Phần mềm được sử dụng trong khóa học:

KHAI GIẢNG LỚP HẬU KỲ NHIẾP ẢNH THÁNG 7/2016

☀☀☀KHAI GIẢNG LỚP HẬU KỲ NHIẾP ẢNH THÁNG 7/2016☀☀☀ ——–(Chỉ 1 lớp duy nhất bao gồm cả cơ bản và nâng cao)——- Phần mềm được sử dụng trong khóa học:

KHAI GIẢNG LỚP HẬU KỲ NHIẾP ẢNH THÁNG 6/2016

-----------------(Chỉ 1 lớp duy nhất bao gồm cả cơ bản và nâng cao)--------------- Phần mềm được sử dụng trong khóa học: Photoshop, Lightroom, Portraiture, Knoll light, Color Efex... Đặc biệt:

Khai giảng lớp HẬU KỲ NHIẾP ẢNH tháng 5/2016

-----------------(Chỉ 1 lớp duy nhất bao gồm cả cơ bản và nâng cao)--------------- Phần mềm được sử dụng trong khóa học: Photoshop, Lightroom, Portraiture, Knoll light, Color Efex... Đặc biệt: