Kỹ thuật chụp ảnh 360 độ

Kỹ thuật chụp 360 độ với Spinner 360

Giới thiệu 7 kỹ thuật chụp 360 độ với Spinner 360 KĨ THUẬT #1 XOAY ĐỨNG Duỗi thẳng tay, giữ camera chắc bằng một tay và kéo sợi dây bằng tay