Hậu kì chỉnh sửa ảnh

Tìm hiểu về các loại file ảnh và định dạng của chúng

Tìm hiểu về các loại file ảnh và định dạng của chúng Sau khi thực hiện chụp các bức hình, những dữ liệu ảnh sẽ được lưu trên thẻ nhớ

Chỉnh sửa ảnh bị lỗi cân bằng trắng

Chúng ta sẽ sử dụng Level Palette để đưa bức ảnh về với màu sắc đẹp bằng cách đưa các điểm màu đen, trắng và ghi về trung tính. Sử

Cơ bản về cách làm ảnh chân dung trong trẻo

Lý thuyết về màu sắc rất phong phú và đa dạng, trong bài viết này tôi chỉ đề cập đến những vấn đề liên quan và được áp dụng trong